Σε τι πιστεύουμε

Λοιπόν, τί λέτε; Συνεργαζόμαστε;

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1:1 Coaching Ηγετικής Επικοινωνίας

Για έμπειρους και ανερχόμενους ηγέτες που θέλουν να κερδίσουν τον σεβασμό, να δημιουργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να έχουν τα αποτελέσματα που επιθυμούν.

Coaching Ομάδας

Αν σκοπός σας είναι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων μιας ομάδας/τμήματος εντός της επιχείρησής σας τότε ας δούμε πως μπορούμε να συνεργαστούμε μέσω στοχευμένων προγραμμάτων που ικανοποιούν τους αναπτυξιακούς σας στόχους.

Group Coaching Program

Αυξήστε την απόδοση της ομάδας σας δημιουργώντας θετικές διαπροσωπικές σχέσεις

Εξατομικευμένη Ενδοεπιχειρισιακή Εκπαίδευση

Τα εξατομικευμένα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι η τέλεια λύση για την επιχείρησή σας, δημιουργούνται με βάση τις δικές σας ανάγκες με σκοπό να υποστηρίξουν την επίτευξη των δικών σας στόχων σας.

The LEADER EDGE® Framework

Τρία είναι τα κύρια συστατικά του The Leader Edge Framework: (1) Αυτό-ηγεσία, (2) Ηγεσία άλλων και (3) Ηγετική επικοινωνία.

Visited 368 times, 1 visit(s) today