Πώς να κάνω σαφείς και συγκεκριμένες ερωτήσεις

Το coaching είναι μια διαδικασία δυναμικού διαλόγου που σκοπό έχει να υποστηρίξει τον coachee στην αναζήτηση και διερεύνηση του δικού του δυναμικού ώστε να επιτύχει στόχους. Υπό αυτήν την έννοια, ο σκοπός μας ως coach είναι να εκμαιεύσουμε από τον coachee τα δικά του επιχειρήματα για την αλλαγή με σαφείς και συγκεκριμένες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι μια μόνο από τις μικρό-δεξιότητες (microskills) που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία του να βοηθήσει τον coachee να σκεφτεί, να σχεδιάσει και να αποκτήσει επίγνωση. Ο τρόπος της κάθε ερώτησης έχει σημασία επειδή επηρεάζει τα αποτελέσματα.

Εμπόδια στη σαφήνεια και την ακρίβεια των ερωτήσεων μας, αποτελούν οι:

 • πολλαπλές ερωτήσεις συνδεδεμένες με το “και”, π.χ., Ποιό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο εδώ ΚΑΙ τι θα συμβεί αν αρχίσεις να παίρνεις πρωτοβουλίες από αύριο ΚΑΙ τι είναι εφικτό;

ΑΣΤΟΧΙΑ: Ο coachee δεν ξέρει σε ποιά ερώτηση να απαντήσει πρώτα. Προκαλείτε σύγχυση και πιθανόν να απαντήσουν στην τελευταία ερώτηση μόνο.

>> Τί είναι εφικτό εδώ;

 • ερωτήσεις που καθοδηγούν τον coachee σε μια συγκεκριμένη απάντηση που βασίζεται σε κάποια εκτίμηση του coach, π.χ., Πιστεύεις πώς θα μπορούσες να ξεκινήσεις mindfulness, αρχικά για 2 λεπτά και μετά να αυξήσεις τον χρόνο μέσα στην εβδομάδα;

ΑΣΤΟΧΙΑ: Νομίζουμε ότι κάνουμε ερώτηση ενώ στην πραγματικότητα καθοδηγούμε τον coachee με λύσεις και οδηγίες. Ο coachee παίρνει το μήνυμα ότι είστε ο ειδικός και νιώθουν πώς πρέπει να σας ακούσουν.

>> Τί θα ήθελες να κάνεις μέχρι το επόμενό μας ραντεβού;

 • ερωτήσεις φλύαρες, π.χ., Αν ήταν να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι το μέλλον σου τι θα ήθελες να κάνεις δηλαδή, πες μου, πες μου το όραμά σου, αν μπορούσες να φανταστείς το μέλλον σου ποιό θα ήθελες να είναι αυτό;

ΑΣΤΟΧΙΑ: Εμποδίζουμε τη συγκέντρωση του coachee λέγοντας πολλά ίδια πράγματα.

>> Πες μου πώς σκέφτεσαι το μέλλον σου;

Επανεξετάστε τη σαφήνεια και την ακρίβεια των ερωτήσεων σας σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (checklist):

 • πόσο σύντομες και περιεκτικές είναι;
 • διερευνούν την παρούσα κατάσταση;
 • ενθαρρύνουν τη ματιά προς το μέλλον;
 • διερευνούν δυνάμεις, πηγές (resources);
 • βοηθούν στην ανάσυρση των σκέψεων του coachee ;
 • εστιάζουν στην agenda;
 • ερευνούν την επιθυμία, ικανότητα, ανάγκη και δέσμευση;
 • ενθαρρύνουν την ανάληψη ευθύνης;

Επιλέξτε απλές ερωτήσεις, σύντομες και εμπιστευθείτε τον coachee σας ότι έχουν τις απαντήσεις που αναζητούν. Αν δεν καταλάβουν κάτι μπορούν να σας ρωτήσουν για διευκρινίσεις.

Βιβλιογραφία

Miller, W. R. and Rollnick, S. (2013). Motivational Interviewing. Helping People Change. The Guilford Press. 3rd edition

 

Photo by Vadim Bozhko on Unsplash

Visited 63 times, 1 visit(s) today