Πώς δημιουργώ εμπιστοσύνη στην coaching σχέση

Το Coaching δεν είναι τόσο μια μεθοδολογία όσο μια σχέση που δημιουργείται αποκλειστικά για την ενδυνάμωση του coachee. Η πραγματική τέχνη στο coaching προέρχεται από την ικανότητα του coach να δημιουργεί εμπιστοσύνη στη σχέση ώστε ο coachee να ενδυναμωθεί.

Η coaching σχέση αποτελείται από τρία μέρη (όχι δυο, όπως συνήθως νομίζουμε!). Αυτά είναι ο coach, ο coachee και η ίδια η σχέση.

  1. Ο coach είναι αυτός που δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την επίτευξη του στόχου του coachee, ειδικά εκείνες που συνδέονται με τη σχέση προς τον coachee.
  2. Ο coachee συμβάλει στη σχέση με την ικανότητά του να επικοινωνεί και να συνάπτει σχέσεις.
  3. Η coaching σχέση είναι ο ανθρωπιστικός τρόπος σχετίζεσθαι -ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ coach και coachee που θα ενδυναμώσει τον coachee.

Η coaching σχέση είναι δυναμική -ο coach και ο coachee είναι ίσοι, αν και με διαφορετικούς ρόλους(π.χ., συνεργάτες, συν-δημιουργοί) και η σχέση έχει διακριτή θέση και ρόλο.

Για τη δημιουργία εμπιστοσύνης στην coaching σχέση είναι σημαντικό :

1. να κατανοήσουμε ότι η σχέση ενδυναμώνει

Η coaching σχέση δημιουργείται για να ενδυναμωθεί ο coachee. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η ενδυνάμωση του coachee δεν προέρχεται απευθείας από τον coach (π.χ., cheerleading), αλλά από την ποιότητα της σχέσης και πόσο κάθε μέρος συμβάλει σε αυτήν από τη μεριά του, π.χ., η συνέργεια μεταξύ της επιθυμίας του coachee και των δεξιοτήτων του coach.

2. να αποδεχτούμε πριν δούμε

Ζούμε σε ένα κόσμο που απαιτεί οι άνθρωποι να αποδεικνύουν τον εαυτό τους, την αξία τους με βάση την απόδοση, πριν γίνουν δεκτοί σε κάποιον κύκλο. Στην coaching σχέση η αποδοχή είναι προαπαιτούμενο.

3. να είμαστε αυθεντικοί

Λέμε ότι εννούμε και εννούμε ότι λέμε -δεν προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε ή δεν είμαστε ικανοί να φέρουμε εις πέρας.

4. να αναγνωρίζουμε το έμφυτο δυναμικό

Μια coaching σχέση βασισμένη στην προϋπόθεση ότι οι πελάτες είναι εκ φύσεως δημιουργικοί, επινοητικοί, ολοκληρωμένοι και ικανοί θεμελιώνει την εμπιστοσύνη στη σχέση.

5. να συναντάμε τον coachee εκεί που βρίσκεται

..και όχι εκεί που πιστεύουμε ή θέλουμε να βρίσκεται. Κατανοούμε πλήρως τι είδους coaching χρειάζεται να γίνει ανάλογα με την εμπειρία, τις αξίες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του coachee.

Συμπέρασμα

Η εμπιστοσύνη θεμελιώνεται όταν τα δυο μέρη -coach και coachee- πιστεύουν στην coaching σχέση και συμβάλουν σε αυτή σύμφωνα με τον ρόλο τους. O coachee ενδυναμώνεται μέσα από την coaching σχέση και όχι από τον coach.

 

Βιβλιογραφία

Whitworth, L. et al. (2007). Co-Active Coaching. New Skills for Coaching People Toward Success in Work and Life. Davies-Black Publishing.

Palmer, S. and McDowall, A. (2010). The Coaching Relationship: Putting People First. Routledge.

Rogers, C. R. (1980b). A Way of Being. Houghton Mifflin Company.

 

Photo by Alex Shute on Unsplash

 

Visited 53 times, 1 visit(s) today